Home / Metalurji ve Malzeme Mühendisliği / Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Hakkında Temel Bilgiler

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Hakkında Temel Bilgiler

METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği programının amacı bileşiminde metal bulunan maden filizlerinden metal ve alaşımlarının elde edilmesi ve bunların belli işlemlerden geçirilerek endüstrinin istediği ham madde haline getirilmesi, plastik, seramik gibi metal olmayan maddelerin elde edilmesi ve işlenmesi konularında eğitim yapmaktır. Bu bölümü okumak isteyenlerin sayısal düşünme, uzay ilişkilerini görebilme, tasarım yeteneklerine sahip; kimya, fizik, matematik ve yerbilimlerine ilgili ve bu alanlarda iyi yetişmiş olmaları gerekir.

Metalurji endüstrisi bir ağır endüstri olduğundan iş yerinde erkekler tercih edilmektedir.  Entegre demir ve çelik fabrikaları; çelik fabrikaları, demir dışı metal ve alaşım fabrikaları; dökümhaneler; haddehane ve metal şekillendirme tesisleri; ısıl işlem tesisleri, makine ve imalat endüstrisi; elektrik ve elektronik endüstrisi; kimya, petrokimya, petrol, maden ve inşaat endüstrisi; askeri amaçlı endüstriler; her türlü mühendislik malzemesinin seçimini, test edilmesini ve gerektiğinde yeni malzemelerin geliştirilmesini gerektiren alanlar; yapısal ve elektronik seramik, refrakter ve cam üretimi veya tasarımı yapan veya bunları kullanan işletmeler; çeşitli araştırma laboratuvarlarıdır.

Bu bölümü okumak isteyen arkadaşlarımızın YGS ve LYS’den MF-4 puan türünden en az 280 ve üstü puan almaları gerekmektedir. Bu bölümdeki dersler fizik, kimya ve matematikle yakın ilişkileri vardır. Öğretimin birinci yılında temel bilimlere ilişkin dersler, diğer yıllarında demir-çelik ve demirden metal üretimi, toz metalurjisi malzeme muayeneleri, ışıl işlemler, alaşımlar

About muhendisforum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir